Дан: 3. децембар 2022.

Семинар наше колегинице Ане Богдановић „ Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи“

У оквиру стручног усавршавања 32 наставника наше школе похађала је 3. и 4. децембра у регионалном центру Чачак  дводневни семинар који је акредитовала  колегиница из наше школе (ШОСО „1. новембар“) и индивидуални наставник за логопедске вежбе Ана Богдановић у сарадњи са колегиницом здравственим сарадником из развојног саветовалишта дома здравља, специјалистом медицинске психологије Јасмином Кандић Шипетић.

Обука се одвијала динамично, уз интерактивност учесника. Препознати  су заједнички проблеми и  размењена су искуства у пољу дефектолошког приступа у раду и подршке ових стручњака у инклузивном систем образовања при редовним школама, кроз радионице за сваку од обрађених тема, а примећено је веће интересовање за поље сарадње са породицом ових ученика. 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПОСТИГНУТИМ ЕФЕКТИМА ОДРЖАНОГ АКРЕДИТОВАНОГ СЕМИНАРА: „ Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи“

У оквиру стручног усавршавања 32 наставника наше школе похађала је 3. и 4. децембра у регионалном центру Чачак  дводневни семинар који је акредитовала  колегиница из нађше школе( ШОСО „1. Новембар“) и индивидуални наставник за логопедске вежбе Ана Богдановић у сарадњи са колегиницом здравственим сарадником из развојног саветовалишта дома здравља,  специјалистом медицинске психологије Јасмином Кандић Шипетић.

Обука се одвијала динамично, уз интерактивност учесника . Препознати  су заједнички проблеми и  размењена су искуства у пољу дефектолошког приступа у раду и подршке ових стручњака у инклузивном систем образовања при редовним школама, кроз радионице за сваку од обрађених тема, а примећено је веће интересовање за поље сарадње са породицом ових ученика. 

Ка# Теме одржаног програма биле су:

  • 1. дан

Развојне (когнитивно, емоционално, социјалне) могућности деце, Дисхармоничност развоја

АДД/АДХД – Дефицит пажње и хиперактивност

Специфичан развојни поремећај школских вештина- дисграфија

  • 2. дан

Аутистичан спектар поремећаја – АСД

Специфичан развојни поремећај школских вештина- дислексија и дискалкулија

Стратегије рада са децом са развојним и психичким тешкоћама

Каталошки број програма: 239 

Приоритетна област којом  је семинар обухваћен:

Примена инклузивног  приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Општи циљеви који су постигнути :

Повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју.

Специфични циљеви на којима ћемо сви радити у оквиру васпитно- образовног процеса:

Упознавање запослених  са карактеристикама деце са: поремећајима из спектра аутизма, АДХД, поремећајем школских вештина;

 Припрема наставника и стручних сарадника за примену индивидуализованог приступа у раду са децом са тешкоћама у развоју;

Развијање знања за планирање и примену ИОП- а кроз развијање специфичних стратегија учења;

Унапређивање вештина за израду дидактичких средстава и материјала у раду са децом са тешкоћама у развоју;

Стицање знања и повећавање сензитивности за бољу сарадњу са родитељима.

Очекивани исходи ове обуке:

  • Наставници би у сарадњи са стручним сарадницима требали развити способности бољег препознавања развојних одступања и прилагодити начин васпитно – образовног рада развојним могућностима ученика.
  • Наставници и стручни сарадници ће бити успешнији у идентификацији и организацији рада са децом са овим карактеристикама и смењама у учењу.
Scroll to Top