Позив за достављање понуда за набавку рачунарске опреме у поступку на који се закон не примењује

На основу одредби члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19, у даљем тексту: Закон) и Налога о спровођењу поступка набавке на који се закон не примењује, бр. 375/21 од. 20.10.2021. године, ШОСО „1.новембар“ из Чачка, доставља ПОЗИВ за подношење понуда за набавку (добара) рачунарске опреме Н бр. 2.1.13 (добра).

Преузмите:

  1. Позив
  2. Записник о отварању понуда
  3. Одлукa о додели уговора