Позив за достављање понуда за набавку рачунарске опреме у поступку на који се закон не примењује

На основу одредби члана 27. став 1. …

Позив за достављање понуда за набавку рачунарске опреме у поступку на који се закон не примењује Види више