ЛИКОВНА

ВЕЛИКИ БРОЈ СЕКЦИЈА ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ

СВЕСТРАН И СВЕОБУХВАТАН РАЗВОЈ

Ликовна култура развија код деце сензибилитет, опажање облика, величина и боја у природи.

Кроз часове ликовне секције деца побољшавају своју психомоторику, графомоторику и перцепцију.

Ликовна секција код ученика развија жељу за групним радом, за дружењем, толеранциом и помагањем.

Ликовна секција својим радовима улепшава просторије наше школе.

Scroll to Top