ПОДРШКА ШКОЛАМА

НАШИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ СУ СТИМУЛАТИВНИ

ПРИЛАГОЂЕНИ СУ СПОСОБНОСТИМА СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ДЕТЕТА

Додатна дефектолошка подршка ученицима са сметњама у развоју у инклузивном образовању

Наши дефектолози различитих специјалности (олигофренолог, соматопед и логопед), кроз саветодавни и корективни рад пружају подршку редовним школама које немају запосленог дефектолога. Циљ рада наших дефектолога у додатној подршци је спречавање и отклањање или ублажавање свих врста сметњи и поремећаја у развоју ученика.

Дефектолошка подршка се пружа:

  1. Ученицима са сметњама и специфичним развојним поремећајима у редовним школама (инклузивно образовање).
  2. Деци са сметњама у развоју која похађају припремни предшколски програм.
  3. Родитељима деце и ученика са сметњама и специфичним развојним поремећајима.
  4. Васпитачима, наставницима и стручним сарадницима у редовним школама.
  5. Стручним службама и стручним тимовима за инклузију.

Ту смо да решимо сваку недоумицу родитеља и заједнички нађемо прави модел за примену индивидуалних образовних планова (ИОП). Сарадња нашег стручног тима са родитељима ученика одвија се кроз:

  • стални контакт и афирмацију њихове улоге у васпитно-образовном систему у који су њихова деца укључена;
  • директне разговоре и размену информација;
  • давање смерница за рад код куће;
  • упућивање на сарадњу са стручњацима различитих профила из других установа.

Координацију између мобилних тимова за подршку и инклузивних тимова из редовних школа врши Стручни тим за инклузивно образовање. Овакав систем рада показао се веома ефикасним тако да тренутно 18 ученика из редовног система добија континуирану подршку наше школе.

Кроз вишегодишњу сарадњу са редовним школама увидели смо да је место дефектолога као сарадника инклузивног тима у редовним школама више него потребно и обострано едукативно корисно у образовању ученика са сметњама у развоју.

Наше искуство показује да је присутна значајна улога дефектолога у изради педагошких профила ученика и њихових индивидуалних образовних планова. Значајна је и саветодавна улога у спровођењу наставе и односу према детету као и прилагођавању простора, метода и средстава за рад, те специјализованих материјала и асистивних технологија.

Scroll to Top