НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

НИКО САМ НЕ МОЖЕ ЧИНИТИ ВЕЛИКЕ СТВАРИ

СВАКО МОЖЕ ЧИНИТИ МАЛЕ СТВАРИ С ВЕЛИКОМ ЉУБАВЉУ

 1. Милорад Ђондрић, директор школе у посебним условима
 2. Ирена Пајовић , медицински техничар неговатељ у посебним условима
 3. Драгана Милошевић, медицински техничар неговатељ у посебним условима
 4. Марина Ћендић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова у посебним условима
 5. Зоран Оцокољић, секретар школе у посебним условима
 6. Милан Јовичић, домар/мајстор одржавања у посебним условима
 7. Гордана Главоњић, сервирка у посебним условима
 8. Вера Ковачевић, чистачица у посебним условима
 9. Соња Костић, чистачица у посебним условима
 10. Љиљана Јовановић, чистачица у посебним условима
 11. Драгица Бјелић, чистачица у посебним условима
Scroll to Top