ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

НАШИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ СУ СТИМУЛАТИВНИ

ПРИЛАГОЂЕНИ СУ СПОСОБНОСТИМА СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ДЕТЕТА

Настава за ученике у основном образовању организована је као разредна (од 1. до 4. разреда) и разредно-предметна (од 5. до 8. разреда).

Циљ образовно-васпитног рада у реализацији програмских садржаја основног образовања је да ученицима омогући свестран и свеобухватан развој, као и стицање неопходних знања и вештина у познавању објективне стварности и разумевању друштвених односа и промена.

Начин рада је одређен могућностима сваког ученика уз уважавање њихових узрасних, развојних и индивидуалних карактеристика. Настава се по потреби додатно индивидуализује односно прилагођава потребама ученика израдом индивидуалних образовних програма (ИОП).

План наставе и учења за први и други циклус основног образовања и васпитања погледајте на ОВОМ линку.

Scroll to Top