ЕКОЛОШКА

ВЕЛИКИ БРОЈ СЕКЦИЈА ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ

СВЕСТРАН И СВЕОБУХВАТАН РАЗВОЈ

Кроз активности еколошке секције  желимо да постанемо градска, школска оаза у којој би сва деца могла доста да науче из области екологије, заштите животне средине али  и кроз сензорно и моторно учење које је карактеристично за децу са сметњама у развоју. Такође планирамо и посете  и излете у нашој околини  како бисмо ученике наше школе научили да посматрају, запажају и заволе биљни и животињски свет. Користећи дидактичка средства и стварајући нова уводићемо децу у низ лаких експеримената, у којима ће имати задовољство откривања, а затим и осетити одговорност за успех и судбину других живих бића.

Ученици ће на овај начин побољшати квалитет живота користећи све своје  психомоторне капацитете за рад у врту и дворишту а истовремено и допринети и подизању нивоа укупне еколошко – здравствене  културе.

Искуства у раду са децом са сметњама у развоју показала су да рад у башти и врту има низ корисних ефеката као што су:

 • јачање мишића
 • боље дисање
 • кондиција
 • тактилна десезнитизација код аутистичне деце
 • постизање емоционалне стабилности
 • тимски рад
 • такмичарски дух
 • постепена интеграција у друштво тј. социјално активан живот што је и основни циљ у раду са овом популацијом

Еколошка секција одржава се једанпут недељно. Сви ученици могу да учествују у раду секције. Секција код ученика развија појединачну и колективну одговорност, позитиван однос према раду и свест о очувању животне средине. Циљеви који се остварују активностима у еколошкој секцији:

 • усвајање основних појмова везаних за животну средину
 • разумевање појава везаних за непосредну животну средину
 • уочавање узрочно – последичних веза у животној средини
 • препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта и хране)
 • васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи
 • развијање интаресовања и способности за активно упознавање и чување животне средине
 • развијање правилног односа према себи и окружењу и стицање основа еколошке културе кроз интеракцију са ученицима из редовних школа.
 • промена сопственог понашања у смислу очувања свог здравља
 • практично примењивање основних сазнања о очувању и заштити животне средине
 • интеграција чулних утисака стечених током истраживачких активности ради постизања оравилног искуственог знања
 • упознавање деце са појмовима као што су:
 • заштита човекове средине
 • рециклажа
 • здрава исхрана
 • здрав живот
 • очување природе
Scroll to Top