НАСТАВНО ОСОБЉЕ

НИКО САМ НЕ МОЖЕ ЧИНИТИ ВЕЛИКЕ СТВАРИ

СВАКО МОЖЕ ЧИНИТИ МАЛЕ СТВАРИ С ВЕЛИКОМ ЉУБАВЉУ

 1. Ана Виторовић, наставник предметне наставе у посебним условима
 2. Марко Ђорђевић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 3. Кристина Гојковић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 4. Биљана Ирижанин, дефектолог васпитач у предшколском припремном програму
 5. Вера Курћубић , наставник предметне наставе у посебним условима
 6. Данијела Ђорђевић, наставник предметне наставе у посебним условима
 7. Милунка Маслаћ, наставник разредне наставе у посебним условима
 8. Ивана Митровић, наставник предметне наставе у посебним условима
 9. Александар Николић, наставник разредне наставе у посебним условима
 10. Наташа Пауновић, наставник разредне наставе у посебним условима
 11. Анкица Перовић, наставник разредне наставе у посебним условима
 12. Ивана Пурић, наставник разредне наставе у посебним условима
 13. Вања Дамљановић, наставник предметне наставе у посебним условима
 14. Србо Ристановић, наставник предметне наставе у посебним условима
 15. Сандра Словић, наставник предметне наставе у посебним условима
 16. Алекса Нићифоровић, наставник предметне наставе у посебним условима
 17. Бранка Јаћимовић, наставник разредне наставе у посебним условима
 18. Ивана Крупниковић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 19. Анђела Николић, наставник предметне наставе у посебним условима
 20. Данијела Ђикић, наставник разредне наставе у посебним условима
 21. Драган Луковић, организатор практичне наставе у посебним условима
 22. Милош Мачар, наставник практичне наставе у посебним условима
 23. Весна Николић, наставник предметне наставе у посебним условима
 24. Кристина Папић, наставник практичне наставе у посебним условима
 25. Ана Секулић, наставник практичне наставе у посебним условима
 26. Марија Шулубурић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 27. Милена Ђенадић, наставник у продуженом боравку у посебним условима

Scroll to Top