ИСТОРИЈАТ

ПОЧЕТАК СА РАДОМ ДАВНЕ 1974. ГОДИНЕ

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА

Школа за основно и средње образовање „1. новембар” у Чачку почела је с радом под називом Специјална школа давне 1974. године као основна школа за децу лако ментално ометену у развоју 1. Тада је свој деци чији су ментални, телесни, емоционални и социјални развој, раст и сазревање ометени омогућен образовно-васпитни рад по посебним наставним плановима, програмима и методама са посебно школованим педагошким кадром. Школа је примала децу из још три општине: Горњи Милановац, Лучани и Ивањица.

Први вршилац дужности директора била је Персида Брковић (дефектолог). Њен мандат је трајао до 31. августа 1975. године.

  1. септембра 1975. године званично први директор постао је Живорад Маринковић (дефектолог) све до 5. априла 1993. године.

Школа добија сопствени простор – нову школу 1. новембра 1977. године.

Продужени боравак почиње са радом школске 1991/1992. године, и ове школске године отворена су издвојена одељења у Гучи и Лучанима.

Од 5. априла 1993. године дужност директора обавља Стамена Петровић (дефектолог).

Школа добија име „1. новембар” 1. октобра 1993. године.

 

Од школске 1997/1998. године основна школа ,,1. новембар” прераста у Школу за основно и средње образовање и тиме проширује своју делатност2. Поред основног образовања почиње да се бави и једногодишњим оспособљавањем ученика за рад.

Од школске 1999/2000. године школа добија дозволу за реализацију наставног плана средњег двогодишњег образовања и васпитања ученика лако ментално ометених у развоју. Ученици се школују за образовне профиле:

  • бравар,
  • конфекцијски шивач и
  • графички манипулант и помоћник књиговезачке дораде.
  1. септембра 2002. године у школу се уводи веронаука.

Дневни боравак за децу са аутизмом и децу са сметњама у развоју почиње са радом 1. фебруара 2003. године.

  1. октобра 2010. године директор школе је Милорад Ђондрић (професор физичке културе).

Од другог полугодишта школске 2013/2014. године организован је васпитно образовни рад са предшколском групом деце кроз припремни програм верификован од стране Министарства просвете.

Трогодишње оспособљавање ученика за образовни профил помоћник књиговесца отпочело је школске 2017/2018. године.

Изградња фискултурне сале почела је 12. фебруара 2018. године и 20. јуна 2019. године, школа је добила савремену фискултурну салу површине 1.239,36 m2 са 4 свлачионице, наставничким кабинетом и 300 места за гледаоце на трибинама. У сали се одржавају часови физичког образовања, корективно-превентивне вежбе, као и свечаности наше школе.

Scroll to Top