header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

Припремни предшколски програм

Програм васпитно-образовног рада са предшколском децом конципиран је тако да континуирано и систематски припрема дете за полазак у школу доприносећи целовитом развоју детета.

Основно образовањe

Образовно-васпитни рад се реализује према редовном програму који се прилагођава сваком ученику за кога се израђује индивидуално образовни план (ИОП).

Средње образовање

Дугогодишње искуство у образовању ученика за образовни профил - Помоћник књиговесца.

Додатна дефектолошка подршка

Обухвата индивидуални приступ дефектолога у настави, при редовним школама прилагођен сваком ученику посебно у оквиру инклузивног образовања.

УЈЕДИЊЕНИ У СВОЈИМ РАЗЛИКАМА

ТО ЈЕ ОНО ШТО НАС ЧИНИ ПОСЕБНИМ

У нашој школи примењујемо флексибилне моделе програмирања и планирања наставних и ваннаставних активности уважавајући специфичности ученика у најширем спектру.

Унапређујемо инклузивност, разбијамо предрасуде према особама са сметњама у развоју и другим маргинализованим групама.

Повезујемо школу и живот, примењујемо научено кроз праксу. Подстичемо развој личности ученика, наставника и родитеља међусобном толеранцијом и сарадњом кроз тимски рад.

0
ученика
0
запослена радника
0
година постојања

Настава се изводи у једној смени и организована је као разредна (у млађим разредима) и разредно-предметна (у старијим разредима и у средњем образовању).

  • Часови за основце и средњошколце почињу у 8:00 часова.
  • Предшколски програм се одржава сваког дана од 8:00 до 12:00.
  • Продужени боравак траје од 11:30 до 15:30 часова. У оквиру продуженог боравка ученици имају бесплатан ручак.
  • Предшколци, основци и средњошколци сваког дана имају организован  бесплатан доручак.
  • За ученике који станују ван ужег подручја Чачка, имамо организован бесплатан превоз.
Scroll to Top