header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

Припремни предшколски програм

Програм васпитно-образовног рада са предшколском децом конципиран је тако да континуирано и систематски припрема дете за полазак у школу доприносећи целовитом развоју детета.

Основно образовањe

Образовно-васпитни рад се реализује према редовном програму који се прилагођава сваком ученику за кога се израђује индивидуално образовни план (ИОП).

Средње образовање

Дугогодишње искуство у образовању ученика за образовни профил - Помоћник књиговесца.

Додатна дефектолошка подршка

Обухвата индивидуални приступ дефектолога у настави, при редовним школама прилагођен сваком ученику посебно у оквиру инклузивног образовања.

УЈЕДИЊЕНИ У СВОЈИМ РАЗЛИКАМА

ТО ЈЕ ОНО ШТО НАС ЧИНИ ПОСЕБНИМ

У нашој школи примењујемо флексибилне моделе програмирања и планирања наставних и ваннаставних активности уважавајући специфичности ученика у најширем спектру.

Унапређујемо инклузивност, разбијамо предрасуде према особама са сметњама у развоју и другим маргинализованим групама.

Повезујемо школу и живот, примењујемо научено кроз праксу. Подстичемо развој личности ученика, наставника и родитеља међусобном толеранцијом и сарадњом кроз тимски рад.

0
ученика
0
запослена радника
0
година постојања

Школа за основно и средње образовање „1. новембар” у Чачку почела је с радом под називом Специјална школа давне 1974. године као основна школа за децу лако ментално ометену у развоју1. Тада је свој деци чији су ментални, телесни, емоционални и социјални развој, раст и сазревање ометени омогућен образовно-васпитни рад по посебним наставним плановима, програмима и методама са посебно школованим педагошким кадром. Школа је примала децу из још три општине: Горњи Милановац, Лучани и Ивањица.

Први вршилац дужности директора била је Персида Брковић (дефектолог). Њен мандат је трајао до 31. августа 1975. године.

  1. септембра 1975. године званично први директор постао је Живорад Маринковић (дефектолог) све до 5. априла 1993. године.

Школа добија сопствени простор – нову школу 1. новембра 1977. године.

Scroll to Top