ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

НАШИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ СУ СТИМУЛАТИВНИ

ПРИЛАГОЂЕНИ СУ СПОСОБНОСТИМА СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ДЕТЕТА

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима. Организује се свакодневно после редовне наставе од 11:30 и траје до 15:30 часова. У оквиру боравка ученици имају обезбеђен бесплатан ручак. За ученике који живе на удаљености већој од 4 км од аутобуске станице обезбеђен је бесплатан такси превоз.

У безбедном окружењу и под надзором наших наставника, деца учествују у разним активностима попут друштвено-корисног рада, активног одмора, те музичким и спортским активностима. Одређено време је посвећено учењу и изради домаћих задатака.

Наставници из продуженог боравака свакодневно сарађују са учитељима, разредним старешинама, стручном службом и родитељима како би рад у боравку био што усклађенији са школским програмом, а тиме и продуктивнији.

Scroll to Top