Републичко такмичење у знању и вештинама из области Хемија, неметали и графичарство

Датум Назив Резултат
25.4.2023. XXIII Републичко такмичење Школа за основно и средње оразовање ,,1. новембар” Чачак 2. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

4,6. и 8. место за образовни профил помоћник књиговесца

9.5.2022. XXII Републико такмичење Средња занатска школа Београд 2. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

2. место за образовни профил помоћник књиговесца

15.4.2019. XXI Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

1. и 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

5. и 7. место за образовни профил помоћник књиговесца

26.4.2018. XX Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Радивој Поповић” Сремска Митровица

2. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

2. и 4. место за образовни профил помоћник књиговесца

27.4.2017. XIX Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

,,1. Новембар” Чачак

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
21.4.2016. XVIII Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање са домом ,,Свети Сава” Умка

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
15.5.2015. XVII Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

Два 1. и једно 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
15.4.2014. XVI Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Веселин Николић” Крушевац

1. и 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
10.4.2013. XV Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Радивој Поповић” Сремска Митровица

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
18.5.2012. XIV Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

,,Милан Петровић” Нови Сад

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
8.4.2011. XIII Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање са домом ,,Свети Сава” Умка

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
16.4.2010. XII Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
28.4.2009. XI Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

„Милан Петровић” Нови Сад

1. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде