УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ВЕЛИКИ БРОЈ СЕКЦИЈА ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ

СВЕСТРАН И СВЕОБУХВАТАН РАЗВОЈ

Ученички парламент омогућава заинтересованим ученицима демократски начин удруживања ради доношења одлука које се њих тичу. Ученици изабрани у парламент се поред одлучивања баве и заступањем интереса свих осталих ученика школе.

Важно је да ученици буду укључени у рад ученичког парламента јер:

  • ће се уз њихову помоћ школске одлуке ефикасније спроводити.
  • најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака. Те проблеме могу да предоче школи која ће им на одговарајући начин увек изаћи у сусрет.
  • млади треба да учествују у процесу одлучивања. На тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
  • се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
  • на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
  • то омогућава лични развој ученика.
Scroll to Top