Месец: децембар 2021.

Зашто је сензорна соба важна?

Важна је због сензорних интеграција а то је неуробиолошки процес пријема, обраде и реаговања на информациј које долазе из: слуха,вида мириса, додира или кретања.

Какво је понашање деце са потешкоћма у сензорном интегрисању?

Код такве деце имамо често промену расположења, узнемирена су или раздражљива. Код деце која имају потешкоћу у обради аудитивног стимулуса, приликом слушања музике могу да реагују тако што покривају рукама уши, јер осећају нелагодност због преосетљивости на звук или може да буде супротно  да  дете појачава музику услед недеовољне осетљивости.

Потешкоће у сензорном процесирању могу се јавити од раног  узраста.

Беба може бити раздражљива током купања, пресвлчења. Код старије деце може доћи до избегавања одређених текстура, не трпе прљавштину на рукама, радо ходају на прстима. Јавља се неусклађеност покрета,тешкоће у координацији, губе равнотежу при ходу, често падају па за њих кажу да су неспретни, трапави. Одлазак код фризера такође, зна да буде „ноћна мора“.

То касније доводи до потешкоћа у одржавању пажње, тешкоће у читању и писању, рачунању, кашњење у говору и кашњењу у финој моторици.

Код ове деце која имају потешкоће у сензорном процесирању честе су промене расположења, узнемирена су, лако раздражљива.

Шта је циљ терапије?

Терапија побољшава сензорно процесирање, побољшава самопоуздање, саморегулацију што све утиче на боље свакодневно функционисање  у свакодневном животу детета. Терапија се изводи кроз игру где дете бива изложено  вестибуларним, проприоцептивним, вестибуларним, аудитивним и тактилним надражајима.

У сензорним собама раде дефектолози, сензорни терапеути који су посебно обучени за рад са децом који у понашању имају наведене потешкоће, терапеут приступа детету кроз игру и терапијске интервенције у опремљеним сензорним собaма.

Циљ третмана је да помогнемо детету да самостално регулише сензорне надражаје које добија из свог тела и околине и на тај начин самостално  функционише у свакодневним активностима, у школи, кући или на неком игралишту.

Весна Марковић-Чегањац, сензорни интегратор-дефектолог

Републичко такмичење у знању и вештинама из области Хемија, неметали и графичарство

Датум Назив Резултат
25.4.2023. XXIII Републичко такмичење Школа за основно и средње оразовање ,,1. новембар” Чачак 2. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

4,6. и 8. место за образовни профил помоћник књиговесца

9.5.2022. XXII Републико такмичење Средња занатска школа Београд 2. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

2. место за образовни профил помоћник књиговесца

15.4.2019. XXI Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

1. и 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

5. и 7. место за образовни профил помоћник књиговесца

26.4.2018. XX Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Радивој Поповић” Сремска Митровица

2. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

2. и 4. место за образовни профил помоћник књиговесца

27.4.2017. XIX Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

,,1. Новембар” Чачак

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
21.4.2016. XVIII Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање са домом ,,Свети Сава” Умка

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
15.5.2015. XVII Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

Два 1. и једно 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
15.4.2014. XVI Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Веселин Николић” Крушевац

1. и 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
10.4.2013. XV Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Радивој Поповић” Сремска Митровица

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
18.5.2012. XIV Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

,,Милан Петровић” Нови Сад

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
8.4.2011. XIII Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање са домом ,,Свети Сава” Умка

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
16.4.2010. XII Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
28.4.2009. XI Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

„Милан Петровић” Нови Сад

1. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде
Scroll to Top