СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

НАШИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ СУ СТИМУЛАТИВНИ

ПРИЛАГОЂЕНИ СУ СПОСОБНОСТИМА СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ДЕТЕТА

Средњошколско образовање траје три године и изводи се на образовном профилу Помоћник књиговесца. На крају школовања ученици добијају диплому о стеченом средњем образовању (III степен) за занимање Помоћник књиговесца. Циљеви стручног образовања за овај профил су:

  • упознавање са графичким материјалима, графичким алатом, основним и помоћним књиговезачким машинама, као и књиговезачким операцијама;
  • стицање теоријских и практичних знања за обављање помоћних послова и радних задатака у књиговезници;
  • упознавање са начином понашања на будућем радном месту.

Наши средњошколци су до сада били веома успешни на републичким такмичењима у организацији:

  • Министарства просвете науке и технолошког развоја републике Србије и
  • Заједнице директора и наставника школа за специјалну едукацију и рехабилитацију републике Србије.

Наставни план за средње образовање погледајте на ОВОМ линку.

Scroll to Top