Позив за достављање понудa – набавка електричне енергије бр. 2.1.1

Преузмите:

  1. Позив за подношење понудa
  2. Записник о отварању понуда
  3. Одлука о додели уговора