ЈАВНИ РАДОВИ – НСЗ

Већ неколико година уназад, чачанска филијала Националне службе за запошљавање финансира наш пројекат „Запослимо бивше ученике“. Овај пројекат се првенствено односи на уређење изгледа школског дворишта, те на бригу о  хигијени школске кухиње, трпезарије и мокрих чворова.

Друштвени интерес пројекта јесте запошљавање теже запошљивих лица. У овом случају то су наши бивши ученици. Неки од њих нажалост потичу из социјално депривираних породица или су корисници социјалне помоћи. Поред економске користи коју они на овај начин остварују, запошљавање утиче и на њихову социјализацију и рехабилитацију као и на подизање самопоуздања и сигурности. Њихова радна укљученост утиче и на повећање сензибилитета шире друштвене заједнице за проблеме особа са сметњама у развоју.

Значај пројекта за локалну заједницу огледа се у подизању нивоа бриге о особама из маргинализованих група као и у ефектима који се добијају самим спровођењем јавног рада у установи која треба да буде огледало локалне самоуправе.

У току свог ангажовања запослени обављају следеће послове:  

  • Oдржавање школског дворишта (кошење траве и одржавање парка).
  • Одржавање школског објекта (кречење, ситне поправке и курирски послови).
  • Садња цвећа – израда цветне стазе од уласка у школско двориште до зграде школе.
  • Помоћ у отклањању једноставнијих оштећења и кварова.
  • Помоћ у столарским радовима.
  • Одржавање хигијене у просторијама школе и школском дворишту.
  • Прање , пеглање и паковање спортске опреме за такмичења ученика.
  • Помоћ у кухињи око припреме и сервирања оброка укључујући и прање посуђа.
Scroll to Top