Семинар наше колегинице Ане Богдановић „ Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи“

У оквиру стручног усавршавања 32 наставника наше школе похађала је 3. и 4. децембра у регионалном центру Чачак  дводневни семинар који је акредитовала  колегиница из наше школе (ШОСО „1. новембар“) и индивидуални наставник за логопедске вежбе Ана Богдановић у сарадњи са колегиницом здравственим сарадником из развојног саветовалишта дома здравља, специјалистом медицинске психологије Јасмином Кандић Шипетић.

Обука се одвијала динамично, уз интерактивност учесника. Препознати  су заједнички проблеми и  размењена су искуства у пољу дефектолошког приступа у раду и подршке ових стручњака у инклузивном систем образовања при редовним школама, кроз радионице за сваку од обрађених тема, а примећено је веће интересовање за поље сарадње са породицом ових ученика. 

Scroll to Top