Jавнa набавкa – јогурт

Позивамо вас да поднесете понуду у поступку набавке на који се закон не односи (добара), за доделу уговора за набавку јогурта, а за потребе ђачке кухиње ШОСО „1.Новембар“, ул.Булевар Вука Караџића бр.9, 32000 Чачак.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Одлука о додели уговора
  3. Записник

Јавна набавка – превоз ученика

Школа за основно и средње образовање „1. Новембар“, ул. Булевар Вука Караџића бр. 9, 32000 Чачак, позива понуђаче да припреме и поднесу своју понуду за набавку на коју се закон не примењује услуга – превоз ученика за 2021. годину и делом 2022.годину.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Записник
  3. Одлука о додели уговора

Jавнa набавкa – свеже пециво за ђачку кухињу

Позивамо вас да поднесете понуду у поступку набавке на који се закон не односи (добара), за доделу уговора за набавку свежих пецива, а за потребе ђачке кухиње ШОСО „1.Новембар“ ул.Булевар Вука Караџића бр.9, 32000 Чачак.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Одлука о додели уговора
  3. Записник
Scroll to Top