Школа за основно и средње образовање „1. Новембар“, ул. Булевар Вука Караџића бр. 9, 32000 Чачак, позива понуђаче да припреме и поднесу своју понуду за набавку на коју се закон не примењује услуга – превоз ученика за 2021. годину и делом 2022.годину.

Преузмите:

  1. Позив
  2. Записник
  3. Одлука о додели уговора
Scroll to Top