65. Међународни Београдски сајам књига

Наставници практичне наставе посетили су овогодишњи Сајам образовања и наставних средстава, као и Сајам књига. Издавачка понуда била је веома разнолика и свеобухватна. Циљ посете био је  потенцијална сарадња са другим образовно-васпитним установама, опремање новим наставним средствима и потрошним материјалом.

Scroll to Top