ЗАПОСЛЕНИ

НИКО САМ НЕ МОЖЕ ЧИНИТИ ВЕЛИКЕ СТВАРИ

СВАКО МОЖЕ ЧИНИТИ МАЛЕ СТВАРИ С ВЕЛИКОМ ЉУБАВЉУ

 1. Светлана Симовић, дефектолог наставник – психо-моторне и корективно-превентивне вежбе
 2. Ана Богдановић, дефектолог наставник – логопедски третман
 3. Весна Марковић-Чегањац, дефектолог наставник – сензорна интеграција
 4. Немања Лазовић, индивидуални наставник у посебним условима – корективна гимнастика
 5. Милица Урошевић, дефектолог наставник – додатна подршка ученицима из редовних школа
 1. Ана Виторовић, наставник предметне наставе у посебним условима
 2. Марко Ђорђевић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 3. Кристина Гојковић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 4. Биљана Ирижанин, дефектолог васпитач у предшколском припремном програму
 5. Вера Курћубић , наставник предметне наставе у посебним условима
 6. Данијела Ђорђевић, наставник предметне наставе у посебним условима
 7. Милунка Маслаћ, наставник разредне наставе у посебним условима
 8. Ивана Митровић, наставник предметне наставе у посебним условима
 9. Александар Николић, наставник разредне наставе у посебним условима
 10. Наташа Пауновић, наставник разредне наставе у посебним условима
 11. Анкица Перовић, наставник разредне наставе у посебним условима
 12. Ивана Пурић, наставник разредне наставе у посебним условима
 13. Вања Радовановић, наставник предметне наставе у посебним условима
 14. Србо Ристановић, наставник предметне наставе у посебним условима
 15. Сандра Словић, наставник предметне наставе у посебним условима
 16. Алекса Нићифоровић, наставник предметне наставе у посебним условима
 17. Бранка Јаћимовић, наставник разредне наставе у посебним условима
 18. Ивана Крупниковић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 19. Анђела Николић, наставник предметне наставе у посебним условима
 20. Данијела Ђикић, наставник разредне наставе у посебним условима
 21. Драган Луковић, организатор практичне наставе у посебним условима
 22. Милош Мачар, наставник практичне наставе у посебним условима
 23. Весна Николић, наставник предметне наставе у посебним условима
 24. Кристина Папић, наставник практичне наставе у посебним условима
 25. Ана Секулић, наставник практичне наставе у посебним условима
 26. Сања Лазовић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 27. Марија Шулубурић, наставник у продуженом боравку у посебним условима
 1. Милорад Ђондрић, директор школе у посебним условима
 2. Ирена Пајовић , медицински техничар неговатељ у посебним условима
 3. Драгана Милошевић, медицински техничар неговатељ у посебним условима
 4. Марина Ћендић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова у посебним условима
 5. Зоран Оцокољић, секретар школе у посебним условима
 6. Милан Јовичић, домар/мајстор одржавања у посебним условима
 7. Гордана Главоњић, сервирка у посебним условима
 8. Вера Ковачевић, чистачица у посебним условима
 9. Соња Костић, чистачица у посебним условима
 10. Љиљана Јовановић, чистачица у посебним условима
 11. Драгица Бјелић, чистачица у посебним условима

НАША МИСИЈА И ВИЗИЈА

MИСИЈА

Наша мисија је да стручним тимским радом и прилагођеним програмима нађемо најбоље решење како би сваки наш ученик досегао свој максимални потенцијал, како у школи тако и у будућем животу.

ВИЗИЈА

Школа која прати савремене стандарде у домену којим се бави, oсмех на лицима ученика и задовољство њихових родитеља.

Scroll to Top