ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ВЕЛИКИ БРОЈ СЕКЦИЈА ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ

СВЕСТРАН И СВЕОБУХВАТАН РАЗВОЈ

Сценска секција је спој рецитаторске, ритмичке и хорске секције, које су постојале од првих дана наше школе.

Ритмичке игре, песме, рецитације, скечеви, плес одувек су привлачили ученике овој секцији, а спој упорног вежбања и њиховог талента изазивао је аплаузе где год су се појавили.

Циљ рада секције је да кроз занимљиве и деци примерене активности развија:

 • говор
 • изражавање
 • ритам
 • покрет

Да подстиче развој:

 • психомоторике
 • самосталност као и заједништво
 • машту
 • креативност

Да обезбеди да ученици у пријатној атмосфери доживе позитивне емоције успеха и задовољства.

Наши ученици нас представљају не само на пиредбама у нашој школи, већ и на многим манифестацијама у граду, а и шире, а тамо где су се једном појавили увек су поново позвани и са радошћу дочекани.

Ликовна култура развија код деце сензибилитет, опажање облика, величина и боја у природи.

Кроз часове ликовне секције деца побољшавају своју психомоторику, графомоторику и перцепцију.

Ликовна секција код ученика развија жељу за групним радом, за дружењем, толеранциом и помагањем.

Ликовна секција својим радовима улепшава просторије наше школе.

Циљ секције је да се ученици који воле рад на рачунару додатно упознају са корисним и занимљивим садржајима из информатике и рачунарства.

Поред рачунара, школа има интерактивну таблу и интерактивни под који нам такође служе за развој информатичких вештина ученика.

Рад спортске секције наше школе одвија се кроз Спортски клуб деце и омладине са сметњама у развоју „Морава“. Клуб је са радом почео 2002. године, а званично је регистрован 2005. године. Чланови клуба су садашњи ученици, као и велики број бивших ученика.

У току године наши спортисти су укључени у редовна државна првенства Специјалне олимпијаде Србије која се одвијају у следећим спортовима:

 • Одбојка
 • Кошарка
 • Фудбал
 • Пливање
 • Атлетика
 • Стони тенис
 • Боћање

Спортисти нашег клуба учествују као чланови репрезентације Специјалне олимпијаде Србије и на међународним такмичењима:

 • Светским летњим и зимским играма
 • Летњим европским играма
 • Европским првенствима у екипним спортовима.

На свим такмичењима наши спортисти су постизали завидне резултате.

На радионицама које су нам држали новинари  Џокер накси радија научили смо колико је важно да будемо у контакту са медијима и да их обавештавамо о свему ономе што радимо, о успесима које постижемо, али и о проблемима које имамо.

Новинарске радионице су биле занимљиве и на њима смо научили како да се најбоље представимо на радију и телевизији.

Ослободили смо се треме и научили како да одговарамо на питања новинара али исто тако и да постављамо питања.

Секција ће се за почетак представљати на нашој фејсбук страници.

Надамо се да ћете нам пружити подршку и лајковати нашу страницу, пратити новости из школског живота и слати нам своје утиске и прилоге.

Циљ ове секције биће развијање усменог и писменог изражавања њених чланова, праћење актуелних догађаја у школи, прикупљање материјала за школски часопис, упознавање са једноставним облицима новинарског изражавања (вест, извештај, интервју) учешће у штампању на часовима практичне наставе, прекуцавање текстова.

Правићемо интервјуе са члановима школских екипа који су учествовали на такмичењима и извештавати о прослављању значајних датума као што су: Дан Школе, Прослава Светог Саве, Дан особа са аутизмом и друге.

Познанство и контакти  са новинарима биће нам потребни када желимо да упознамо јавност са нашим успесима, као и када хоћемо да организујемо неку манифестацију или догађај у школи.

Већ имамо у плану да ученике упознамо и са: анализом различитих новинарских текстова, улогом наслова и истицањем важности информација.

Учићемо и како се обрађују фотографије и пратити значајне догађаје у наредном полугодишту.

Кроз активности еколошке секције  желимо да постанемо градска, школска оаза у којој би сва деца могла доста да науче из области екологије, заштите животне средине али  и кроз сензорно и моторно учење које је карактеристично за децу са сметњама у развоју. Такође планирамо и посете  и излете у нашој околини  како бисмо ученике наше школе научили да посматрају, запажају и заволе биљни и животињски свет. Користећи дидактичка средства и стварајући нова уводићемо децу у низ лаких експеримената, у којима ће имати задовољство откривања, а затим и осетити одговорност за успех и судбину других живих бића.

Ученици ће на овај начин побољшати квалитет живота користећи све своје  психомоторне капацитете за рад у врту и дворишту а истовремено и допринети и подизању нивоа укупне еколошко – здравствене  културе.

Искуства у раду са децом са сметњама у развоју показала су да рад у башти и врту има низ корисних ефеката као што су:

 • јачање мишића
 • боље дисање
 • кондиција
 • тактилна десезнитизација код аутистичне деце
 • постизање емоционалне стабилности
 • тимски рад
 • такмичарски дух
 • постепена интеграција у друштво тј. социјално активан живот што је и основни циљ у раду са овом популацијом

Еколошка секција одржава се једанпут недељно. Сви ученици могу да учествују у раду секције. Секција код ученика развија појединачну и колективну одговорност, позитиван однос према раду и свест о очувању животне средине. Циљеви који се остварују активностима у еколошкој секцији:

 • усвајање основних појмова везаних за животну средину
 • разумевање појава везаних за непосредну животну средину
 • уочавање узрочно – последичних веза у животној средини
 • препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта и хране)
 • васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи
 • развијање интаресовања и способности за активно упознавање и чување животне средине
 • развијање правилног односа према себи и окружењу и стицање основа еколошке културе кроз интеракцију са ученицима из редовних школа.
 • промена сопственог понашања у смислу очувања свог здравља
 • практично примењивање основних сазнања о очувању и заштити животне средине
 • интеграција чулних утисака стечених током истраживачких активности ради постизања оравилног искуственог знања
 • упознавање деце са појмовима као што су:
 • заштита човекове средине
 • рециклажа
 • здрава исхрана
 • здрав живот
 • очување природе

Од почетка школске 2023/2024. године у нашој школи се организује Графичка секција за ученике прве, друге и треће године средњег образовања смера Помоћник књиговесца, који желе да унапреде знање и да се такмиче на Републичком такмичењу из подручја рада Хемија, неметали и графичарство. Графичку секцију воде наставници практичне наставе и наставници стручних предмета.

 

Ученички парламент омогућава заинтересованим ученицима демократски начин удруживања ради доношења одлука које се њих тичу. Ученици изабрани у парламент се поред одлучивања баве и заступањем интереса свих осталих ученика школе.

Важно је да ученици буду укључени у рад ученичког парламента јер:

 • ће се уз њихову помоћ школске одлуке ефикасније спроводити.
 • најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака. Те проблеме могу да предоче школи која ће им на одговарајући начин увек изаћи у сусрет.
 • млади треба да учествују у процесу одлучивања. На тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • то омогућава лични развој ученика.

За све информације контактирајте Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“:

Тел: 032/331-944

E-mail: zracakca@mts.rs

Веб сајт: https://www.zracakcacak.rs/

Већ неколико година уназад, чачанска филијала Националне службе за запошљавање финансира наш пројекат „Запослимо бивше ученике“. Овај пројекат се првенствено односи на уређење изгледа школског дворишта, те на бригу о  хигијени школске кухиње, трпезарије и мокрих чворова.

Друштвени интерес пројекта јесте запошљавање теже запошљивих лица. У овом случају то су наши бивши ученици. Неки од њих нажалост потичу из социјално депривираних породица или су корисници социјалне помоћи. Поред економске користи коју они на овај начин остварују, запошљавање утиче и на њихову социјализацију и рехабилитацију као и на подизање самопоуздања и сигурности. Њихова радна укљученост утиче и на повећање сензибилитета шире друштвене заједнице за проблеме особа са сметњама у развоју.

Значај пројекта за локалну заједницу огледа се у подизању нивоа бриге о особама из маргинализованих група као и у ефектима који се добијају самим спровођењем јавног рада у установи која треба да буде огледало локалне самоуправе.

У току свог ангажовања запослени обављају следеће послове:  

 • Oдржавање школског дворишта (кошење траве и одржавање парка).
 • Одржавање школског објекта (кречење, ситне поправке и курирски послови).
 • Садња цвећа – израда цветне стазе од уласка у школско двориште до зграде школе.
 • Помоћ у отклањању једноставнијих оштећења и кварова.
 • Помоћ у столарским радовима.
 • Одржавање хигијене у просторијама школе и школском дворишту.
 • Прање , пеглање и паковање спортске опреме за такмичења ученика.
 • Помоћ у кухињи око припреме и сервирања оброка укључујући и прање посуђа.
 • Стручно веће млађих разреда
 • Стручно веће старијих разреда
 • Стручно веће средњег образовања
 • Стручно веће припремног предшколског програма и продуженог боравка
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Тим за инклузивно образовање
 • Тим за самовредновање
 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Тим за професионалну оријентацију
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Графичарство

Датум

Назив

Резултат

13.12.2019.

Сајам школског издаваштва

ОШ „Бранислав Петровић” Слатина

Похвала у категорији

„Најбољи основношколски лист“

15.4.2019.

XXI Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

1. и 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

5. и 7. место за образовни профил помоћник књиговесца

26.4.2018.

XX Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Радивој Поповић” Сремска Митровица

2. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

2. и 4. место за образовни профил помоћник књиговесца

27.4.2017.

XIX Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

,,1. Новембар” Чачак

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

21.4.2016.

XVIII Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање са домом ,,Свети Сава” Умка

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

15.5.2015.

XVII Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

Два 1. и једно 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

15.4.2014.

XVI Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Веселин Николић” Крушевац

1. и 2. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

10.4.2013.

XV Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање ,,Радивој Поповић” Сремска Митровица

1. и 3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

18.5.2012.

XIV Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

,,Милан Петровић” Нови Сад

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

8.4.2011.

XIII Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање са домом ,,Свети Сава” Умка

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

16.4.2010.

XII Републичко такмичење

Средња занатска школа Београд

3. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

28.4.2009.

XI Републичко такмичење

Школа за основно и средње оразовање

„Милан Петровић” Нови Сад

1. место за образовни профил помоћник књиговезачке дораде

Идеја за израдом школског часописа је настала током специјалистичких студија једне наше наставнице. Идеја је потом разрађена кроз њен специјалистички рад и темељи за ШОСОН су постављени. Врло брзо су и остале колеге увиделе потребу да и наша школа добије свој часопис. Ентузијазам је растао и свако је желео да да свој допринос.

Први број часописа обилује фотографијама са различитих догађаја које наша школа организује. У центру пажње су наравно наши ученици. Фотографије су праћене одговарајућим текстовима које су писали наставници задужени за дате догађаје.

Садржај су потом уредили психолог школе и наставници практичне наставе и први број је одштампан.

У наредним бројевима додавано је све више текстова који се тичу како наших ученика и рада школе, тако и општих тема попут међународног дана цвећа, противпожарне заштите, итд. Трудићемо се да у сваком наредном броју будемо све бољи и занимљивији.

Scroll to Top