Слатина извештај

На позив Стручног тима за инклузивно образовање , отишли смо у школу „ Бранислав Петровић“ у Слатини.

Повод за нашу посету била је актуелна потешкоћа са једним учеником који има потребу за додатном образовном подршком.

У току посете опсервирали смо 19 ученика са различитим потешкоћама.

Подршка је усмерена на ученике и установу.

   Пружање  подршке ученицима одвијало се кроз

   – опсервацију и дефектолошку дијагностику,

   а    пружање подршке установи кроз :

  • Помоћ у прилагођавању простора деци са тешкоћама у зависности од врсте проблема
  • Помоћ у изради педагошког профила
  • Помоћ у изради и примени ИОП-а
  • Праћење реализације ИОП-а
  • Евалуација ИОП-а

Због великог броја ученика које је било потребно опсервирати СТИО школе је био у проширеном саставу .

Поред директора и психолога школу су посетили и : 3 логопеда, 5 олигофренолога и сензорни интегратор.

Директор и педагог школе у Слатини изразили су спонтану захвалност за подршку који смо им пружили .

Иако је школа у Слатини добар пример како треба радити са ученицима који имају тешкоће у учењу  , учинили су корак унапред  како би тај рад подигли на један стручни ниво а наставницима олакшали рад  .

Не недостаје им топлине, мотивисаности, ентузијазма и посвећености која је евидентна па се надамо да ће се  уз све наше препоруке и мишљења  наставници опуштеније бавити ученицима јер знају да смо на располагању за сваку врсту подршке.  

Scroll to Top